Beställning av ny lokal

Vid behov av ytterligare lokaler ska respektive lokalansvarig i aktuell förvaltning i första hand se över nyttjandet av det totala redan förhyrda lokalbeståndet. Finns någon lokal som kan omdisponeras och nyttjas?

Om ett lokalbehov måste tillgodoses genom en utökning av förvaltningens totala nyttjade lokalyta dvs lokalanskaffningen innebär en ökad hyreskostnad ska respektive förvaltnings lokalansvarige komma med en beställning om en ny lokal till Gavlefastigheter.

Beställningen sker genom att fylla i blanketten Beställning av ny lokal och skicka den till Gavlefastigheters fastighetschef.

Sidan uppdaterades senast 13 april 2018