Drift och Förvaltning

Fastighetsavdelning ansvarar för

 • Planerat underhåll
 • Lokalanpassningar 
 • Lokalplanering
 • Hyresavtal
 • Myndighetskrav
 • Investeringsplanering
 • Köp och försäljningar
 • Kundservice

Ansvarområden inom fastighetsavdelningen:

Utbildning

Joachim Evaldsson
Peter Zetterlund 
Johanna Galfvensjö,
Mikael Östling
Linnéa Kastemyr

Kultur och fritid

Peter Egerfält
Mikael Östling

Socialtjänst

Johan Stenmark

Omvårdnad & kontor

Mikael Östling

Kommersiella lokaler

Johan Stenmark

Förvaltnings-uppdrag    

Mikael Östling

Förvaltningslokaler

   Se fastighetslistan 
   för respektive objekt

 


Gavle Drift & Services driftavdelning och serviceavdelning

Gavlefastigheter köper tjänsten fastighetsdrift av Gavle Drift & Service

Kartan visar våra tre driftgrupper och deras geografiska indelning. (Klicka på bilden för större format.) 


Ansvarsfördelning mellan Fastighetsskötare och drifttekniker

Fastighetsskötaren ansvarar för:

 • att se till att byggnad och tomt ger ett välvårdat intryck och att avsedda funktioner upprätthålls.
 • att göra ronderingar med fastighetsteknisk tillsyn och skötsel.
 • att åtgärda felanmälningar, även kallat avhjälpande underhåll. 
 • att ha nära kontakter med kunder och brukare, både internt och externt.

För mindre objekt, exempelvis förskolor, även göra:

 • ronderingar med driftteknisk tillsyn och skötsel av tekniska installationer
 • driftsövervakning och optimering
 • uppföljning av energi och mediaförbrukning och kostnader

Drifttekniker ansvarar för:

 • att se till att de tekniska installationerna fungerar på ett energieffektivt och tekniskt tillfredsställande sätt.
 • att göra ronderingar med driftteknisk tillsyn och skötsel av tekniska installationer.
 • att göra driftsövervakning och optimering 
 • att åtgärda felanmälningar, även kallat avhjälpande underhåll.
 • att göra uppföljning av energiförbrukning och kostnad.
 • att ha nära kontakter med kunder och brukare, både internt och externt.

Sidan uppdaterades senast 28 augusti 2017