Borgarskolan

Borgarskolan.

Kommunala hyresgäster

Gavlefastigheters fastighetsavdelning hjälper de kommunala förvaltningarna med anskaffning, avveckling och planering av verksamhetslokaler. Fastighetsavdelningen förhandlar och tecknar hyresavtalen. Vidare samordnar avdelningen det kommunala långsiktiga investeringsbehovet gällande lokaler. Dessa sammanställs i investeringsbudgeten, även kallad "Utblicken".

Lokalansvarig

Varje förvaltning har en lokalansvarig som samordnar lokalbehovet och kontaktar respektive fastighetsförvaltare på Gavlefastigheter.

Söker du din fastighetsförvaltare, drifttekniker eller fastighetsskötare?
Se ansvarsfördelning på kommunala fastigheter under "Drift och Förvaltning" >>

Sidan uppdaterades senast 13 augusti 2015