Prislista för tjänster

Tjänst

Beskrivning

Kronor

Drifttekniker
/Fastighetsskötare               

 

Fastighetsservice och skötsel

300 kr/tim

Servicetekniker

 

El, VVS, Ventilation, Styr och Säkerhet

375 kr/tim

Servicebil

 

Inom Gävle

150 kr/tillfälle

Utrymningsplaner

 

Första utrymningsplanen per plan

1.500 kr om platsbesök krävs

 

Första utrymningsplanen per plan

1.000 kr om beställaren
levererar uppgifter på ritning

 

 

Övriga utrymningsplaner i samma byggnad

 

200 kr/ritning inkl. ram

 

Uppsättning av utrymningsplaner

 

1.000 kr per byggnad

Taggar och kort

 

Efterbeställningar

50 kr/st

Brandsläckare

 

 

 

 

Beställning, uppsättning samt skyltning

1000-2000 kr, beroende på släckare.

Kontakta oss för mer info.

 

Samtliga priser gäller exklusive lagstadgad mervärdesskatt

Sidan uppdaterades senast 28 maj 2014