Drift- och skötselinstruktioner

Gavlefastigheter har tagit fram en handbok för våra entreprenörer. I den handboken beskriver vi på ett enkelt sätt hur vi vill att vårt samarbete med entreprenörerna ska fungera. Det är inga konstigheter utan handlar bara om ett bra bemötande och sunt förnuft.

 

Nedanstående dokument styr hur konsulter, entreprenörer samt Gavlefastigheter ska hantera dokumenteringen vid genomförandet av byggprojekt. 

 

Sidan uppdaterades senast 29 juni 2017