Jobba hos oss

De flesta som bor i Gävle kommun nyttjar våra lokaler på ett eller annat sätt. Du kanske lämnar ditt barn på en förskola, lånar böcker i ett bibliotek eller spelar innebandy i en sporthall. Våra 400 byggnader används för såväl studier och arbete som fritid och samhällsservice. 

Vi är ca 65 medarbetare som tillsammans arbetar för att skapa trygga och trivsamma miljöer för våra hyresgäster. Vårt kontor finns i Teknikparken. 

Gavlefastigheter omsätter cirka 420 miljoner kronor och varje år gör vi investeringar för cirka 200 miljoner kronor i ny- och ombyggnationer. En mycket stor del av vår verksamhet upphandlas, det gäller såväl konsulttjänster och byggentreprenader som driftentreprenader. 

 

 

 

  


Ansökan till jobb hos oss på Gavlefastigheter görs via Offentliga jobb, en webbaserad tjänst som används av många kommuner och andra myndigheter. Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, får du registrera dig och skriva in din CV. 

Sidan uppdaterades senast 6 februari 2014