Alla ska få möjlighet att leka utomhus

23jun

Att få leka utomhus är något vi tycker att alla barn och ungdomar ska kunna göra på ett tryggt sätt.

Ditt barn får därför gärna leka på förskolornas och skolornas gårdar när inte verksamhet bedrivs, under förutsättningen att ingen skadegörelse sker. Gårdarna är ingen offentlig plats, men så länge ingen skadegörelse sker ser vi positivt på att barn och ungdomar är ute och rör på sig.

Vi har som ett av våra mål att utveckla och ta fram nya aktivitetsplatser som är hållbara ur ett socialt och ekologiskt perspektiv. På det sättet fortsätter vi att främja ungas hälsosamma aktiviteter, där de även i framtiden får ha kul på ett tryggt sätt och röra på sig utomhus.

Sidan uppdaterades senast 23 juni 2020