Tack för att ni hjälper oss att bli bättre

18feb

Under hösten 2018 genomförde vi en hyresgästundersökning där slumpmässigt utvalda personer som är verksamma i våra lokaler fick svara på frågor om oss.

Resultatet visade bland annat att vi blivit mycket bättre på är att utföra arbetet inom rimlig tid och vi har även höjt kvalitén på det utförda arbetet.

Torsdagen den 7 februari var vi på Benchmark Event på Berns i Stockholm och hade chansen att ta hem kundkristallen. Genom att vi lyckats höja vårt serviceindex med 6 % på ett år, blev vi nominerade i kategorin Största lyft i serviceindex lokaler. Vi tog inte hem kristallen men är otroligt stolta att vara bland de 3 bästa av 96 företag.

Även om vi är otroligt stolta över nomineringen, är det viktigaste med undersökningen att arbeta med resultatet eftersom det är en stor del i utvecklingen av vår verksamhet. Utifrån svaren vi fick i undersökningen kan vi jobba med ständiga förbättringar och ge dig som hyresgäst en ännu bättre service. Vi kommer som tidigare arbeta med resultaten tillsammans med våra förvaltare som sedan blir till en handlingsplan. Denna handlingsplan kommer sedan att diskuteras med verksamhetsansvariga. 

Det vi kan se både i denna undersökning och i våra tidigare undersökningar är att vi behöver arbeta med hur vi når ut med information till er som använder våra lokaler. Vi kommer under våren att berätta mer om detta arbete på vår webbplats. 

Tack för att ni hjälper oss att bli bättre!

Genom att vi lyckats höja vårt serviceindex med 6 % på ett år blev vi nominerade i kategorin Största lyft i serviceindex lokaler. 

Sidan uppdaterades senast 18 februari 2019