Om Gavlefastigheter

Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är en del i koncernen Gävle Stadshus AB.

Gavlefastigheters uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till Gävle kommuns förvaltningar. I vårt fastighetsbestånd hittar du allt från skolor, förskolor och idrottsanläggningar till kulturbyggnader och kontorslokaler. Idag förvaltar vi cirka 550 000 kvm lokalyta.

Gavle Drift & Service

I mars 2014 bolagiserades Gavle Drift & Service, tidigare Markbyggarna Gävle kommun AB, som ett dotterbolag till Gavlefastigheter. I början av 2017 bytte bolaget namn till Gavle Drift & Service AB, för att bättre beskriva bolagets utförartjänster.

Idag levererar bolaget entreprenadtjänster inom mark, gata, park och fastighetsservice inom hela Gävle kommunkoncern. Deras uppdrag är att skapa upplevelsen av ett tryggt, snyggt och välskött Gävle.

Gävle Parkeringsservice

1 januari 2015 fick Gavlefastigheter ytterligare ett dotterbolag, Gävle Parkeringsservice AB.

Gävle Parkeringsservice parkeringsövervakar åt Gävle kommun för att skapa en trygg och säker miljö för alla trafikanter. Gävle ska upplevas som en enkel och trevlig stad att parkera i. Målet med Gävles parkeringsövervakning är därför att skapa en säker trafikmiljö med god tillgänglighet för alla våra trafikanter.

Gavlia-koncernen

Gavlia-koncernen är ett  samlingsnamn för Gavlefastigheter, Gavle Drift & Service och Gävle Parkeringsservice. Det är tre bolag med en gemensam nämnare - vi arbetar för Gävles bästa!

Sidan uppdaterades senast 22 november 2017