Ägardirektiv för Gavlefastigheter

Bolagets syfte är att inom ramen för den kommunala kompetensen, på ett konkurrensneutralt sätt, genom aktiv fastighetsförvaltning, underlätta och medverka till ny‐ och ometableringar av små och medelstora företag.
Detta skall stimulera företagsamheten i Gävle kommun.

Bolaget skall även tillhandahålla ändamålsenliga, attraktiva och prisvärda lokaler för kommunala verksamheter.

Bolaget ska ha en aktiv roll i uppbyggnaden av det högskolenära utvecklingsområdet Teknikparken.

Hyressättningen för den kommunala verksamheten skall vara baserad på den prissättningsmodell som kommunen beslutat att tillämpa.

Hyressättningen för de externa hyresgästerna skall vara baserad på affärsmässighet.

Sidan uppdaterades senast 28 januari 2015