Lediga jobb

Vi söker en företagsdoktorand inom samhällsplanering och en företagsdoktorand inom digitalisering och AI, Future-Proof Cities.

Företagsdoktorand inom samhällsplanering, Future-Proof Cities

Företagsdoktorand inom digitalisering och AI, Future-Proof Cities

Företagsdoktorand inom samhällsplanering, Future-Proof Cities

Om arbetsplatsen

Gävle växer! Och nu söker vi en företagsdoktorand.

Framtidens Gävle är grönt, tryggt och nära för 120 000 Gävlebor. Det innebär att vi behöver fler bostäder men också mer av arbetsplatser, skolor, omsorg, kultur, idrottsanläggningar, parker och kommunikationer. Tillsammans gör vi så att Gävle växer.

Gävle är en kommun i utveckling. Hos oss kan du göra skillnad på riktigt. För alla som bor i Gävle. För Gävle som plats. Vi erbjuder intressanta och utmanande jobb, 7 500 kollegor och goda möjligheter för dig att växa. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen. Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!

Du kommer att ha din placering på Övergripande Planering inom Gävle kommun. Och du kommer att ha din formella anställning via Gavlefastigheter, som är ett helägt kommunalt bolag.

Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för kommunala verksamheter inom Gävle kommun. De flesta som bor i Gävle nyttjar våra lokaler på ett eller annat sätt. Gavlefastigheter ingår tillsammans med Gavle Drift & Service i Gavlia-koncernen. Det är två bolag med en gemensam nämnare - vi arbetar för Gävles bästa!

Gavlefastigheters uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till Gävle kommuns sektorer. I vårt fastighetsbestånd hittar du allt från skolor, förskolor och idrottsanläggningar till kulturbyggnader och kontorslokaler. Idag förvaltar vi cirka 600 000 kvm lokalyta.

Vad är Future-Proof Cities forskarskola?
Vi söker doktorander till företagsforskarskolan Future-Proof Cities. Du kommer att verka på heltid inom Gävle kommunkoncern, och du kommer att ha din akademiska hemvist vid Högskolan i Gävle. Tillträde 1 september 2020.

Företagsforskarskolan har fokus på hållbar stadsutveckling och projekten kommer att prioritera medelstora städer. En samhällsdialog där akademi i samverkan med näringsliv och samhällsplanering implementerar lösningar för en hållbar utveckling står i centrum. Företagsforskarskolan drivs av Högskolan i Gävle i samarbete med Högskolan Dalarna och Mälardalens högskola. Besök www.hig.se/fpc för mer information angående företagsforskarskolan.

Kunskapsområdet allmänt
Forskarskolans syfte är att öka kunskapen om hållbar stadsutveckling i små och medelstora städer, som Gävle, Västerås, Eskilstuna, Knivsta, Borlänge och Falun. Fältet är tvärvetenskapligt och doktoranderna kommer att ha olika bakgrunder och verka inom olika discipliner såsom teknik-, miljö- och samhällsvetenskaper. De flesta doktoranderna anställs i kommunala bolag för att uppnå samverkan mellan forskning och praktik i hållbar stadsutveckling.

Forskarskolan har fyra övergripande forskningsfrågor som formar de projekt som ingår i Future-Proof Cities.
1. Sociala hållbarhetsaspekter utifrån invånarnas perspektiv
2. Digitala och tekniska klimatlösningar för resiliens inom kritiska infrastrukturer
3. Styrning och planering mot urban resiliens
4. Metoder och verktyg för samskapande

Arbetsuppgifter

Forskarskolans syfte är att öka kunskapen om hållbar stadsutveckling där. Detta doktorandprojekt fokuserar på att öka kunskapen om mötet mellan stadens utformning och invånarnas upplevelser. Du kommer att studera byggnader, stråk och allmän plats för att se hur utformningen påverkar de människor som bor, arbetar och vistas där. Forskarstudierna sker i samverkan mellan Högskolan i Gävle, Gävle kommun och Gavlefastigheter.

Kvalifikationer

Du är miljövetare, samhällsplanerare, landskapsarkitekt, kulturgeograf eller motsvarande. Det viktigaste är att du har ett brinnande intresse för att öka kunskapen om mötet mellan stadens strukturer och människors dagliga upplevelser och beteenden.

Behörighet enligt Högskoleförordningen
Du ska som lägst ha en magister- eller masterexamen vid tillträdet i september 2020. Vid utländsk examen kommer en individuell bedömning att göras. Generellt fordras ett minimum av 4 års universitets- eller högskolestudier innehållande minst 60 ECTS poäng på avancerad nivå. Du bör ha en stark initiativförmåga och kunna arbeta självständigt både praktiskt och teoretiskt. En god analytisk och kreativ förmåga är mycket viktig, liksom ett stort intresse för att söka ny kunskap. Du bör ha god förmåga att strukturera och planera forskningsuppgifterna tillsammans med handledare och företagsmentor. Du bör också ha intresse för samarbete över disciplingränser inom akademin eftersom hållbar stadsutveckling är tvärvetenskapligt.

Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är en förutsättning för att komma i fråga för tjänsten då de vetenskapliga arbetena skrivs på engelska.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning:   Heltid Forskarstudierna upptar 80 % av tiden under de fem åren medan 20 % är andra företagsuppgifter. Du har en arbetsplats både på företaget och Högskolan i Gävle.

Tillträde:   2020-09-01

Ansökan

Ansök senast:   2020-04-19

Referensnummer:   GFAB dok gävle kommun

Välkommen att söka genom att:

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Kontakt

Kontaktpersoner

Stephan Barthel, Docent Högskolan i Gävle

stephan.barthel@hig.se

Lars Wedlin, Planeringschef på Gävle kommun

070-414 02 40

Emma Björkenstam, Byggchef Gavlefastigheter 026-17 80 38

Fackliga företrädare

Karin Andersdotter, Sveriges ingenjörer 026-17 82 03

Johan Frisk, Vision 070- 082 64 36

Göran Wallin, Kommunal 079-072 96 18

Företagsdoktorand inom digitalisering och AI, Future-Proof Cities

Om arbetsplatsen

Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för kommunala verksamheter inom Gävle kommun. De flesta som bor i Gävle nyttjar våra lokaler på ett eller annat sätt. Gavlefastigheter ingår tillsammans med Gavle Drift & Service i Gavlia-koncernen. Det är två bolag med en gemensam nämnare - vi arbetar för Gävles bästa!

Gavlefastigheters uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till Gävle kommuns sektorer. I vårt fastighetsbestånd hittar du allt från skolor, förskolor och idrottsanläggningar till kulturbyggnader och kontorslokaler. Idag förvaltar vi cirka 600 000 kvm lokalyta.

Vi söker nu en företagsdoktorand inom digitalisering och AI genom företagsforskarskolan Future-Proof Cities.

Vad är Future-Proof Cities forskarskola?
Forskarskolans syfte är att öka kunskapen om hållbar stadsutveckling i små och medelstora städer, som Gävle, Västerås, Eskilstuna, Knivsta, Borlänge och Falun.

Företagsforskarskolan drivs av Högskolan i Gävle i samarbete med Högskolan Dalarna och Mälardalens högskola. Forskningen är tvärvetenskaplig och doktoranderna kommer att ha olika bakgrunder och verka inom olika discipliner såsom teknik-, miljö- och samhällsvetenskaper. De flesta doktoranderna anställs i kommunala bolag för att uppnå samproduktion av kunskap mellan forskning och praktik.

Forskarskolan har fyra övergripande forskningsområden som formar de projekt som ingår i Future-Proof Cities:

1. Sociala hållbarhetsaspekter utifrån invånarnas perspektiv
2. Digitala och tekniska klimatlösningar för resiliens inom kritiska infrastrukturer
3. Styrning och planering mot urban resiliens
4. Metoder och verktyg för samskapande

Future-Proof Cities bidrar till en samhällsdialog där akademi i samverkan med näringsliv och samhällsplanering implementerar lösningar inom dessa forskningsområden. Du blir en del av en nyskapande forskningsmiljö där du erbjuds anställningstrygghet när du driver ditt doktorandprojekt.

Besök www.hig.se/fpc för mer information angående företagsforskarskolan.

Arbetsuppgifter

Doktorandprojektet är framförallt inriktat mot det andra och fjärde målet (ovan): Digitala och tekniska klimatlösningar för resiliens inom kritiska infrastrukturer och Metoder och verktyg för samskapande. Som doktorand kommer du att ha dessa två mål som övergripande ram och arbeta med Gavlefastigheters lokaler som fallstudie. Fokus för denna tjänst handlar om att öka kunskapen om hur digitalisering och AI kan utvecklas för en effektiv och resilient fastighetsdrift av offentliga/kommunala fastigheter. Målsättningen är att information som erhålls via digitalisering av fastigheterna ska kunna användas och utvecklas för att bidra till en miljöeffektiv och robust verksamhetsstyrning dvs komma verksamheterna till nytta och på så sätt bidra till ökad välfärd och hållbara städer.

Kvalifikationer

Civilingenjör, systemvetare eller liknande med digitalisering eller AI som inriktning. Särskild meriterande är erfarenheter med metoder inom maskininlärning eller data-mining.

Behörighet enligt Högskoleförordningen
Generellt fordras ett minimum av 4 års universitets- eller högskolestudier innehållande minst 60 ECTS poäng på avancerad nivå. Du bör ha en stark initiativförmåga och kunna arbeta självständigt både praktiskt och teoretiskt. En god analytisk och kreativ förmåga är mycket viktig, liksom ett stort intresse för att söka ny kunskap. Du bör ha god förmåga att strukturera och planera forskningsuppgifterna tillsammans med handledare och företagsmentor. Du bör också ha intresse för samarbete över disciplingränser inom akademin eftersom hållbar stadsutveckling är tvärvetenskapligt.

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är en förutsättning för att komma i fråga för tjänsten då de vetenskapliga arbetena skrivs på engelska.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning:   Heltid Forskarstudierna upptar 80 % av tiden under de fem åren medan 20 % är andra företagsuppgifter. Du har en arbetsplats både på företaget och Högskolan i Gävle.

Tillträde:   2020-09-01

Ansökan

Ansök senast:   2020-04-19

Referensnummer:   GFAB dok - Digitalisering och AI

Välkommen att söka genom att:

Anställning 

Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Kontakt

Kontaktpersoner

Stephan Barthel, Docent Högskolan i Gävle

stephan.barthel@hig.se

Emma Björkenstam, Byggchef Gavlefastigheter 026-17 80 38

Fackliga företrädare

Karin Andersdotter, Sveriges ingenjörer 026-17 82 03

Johan Frisk, Vision 070- 082 64 36

Göran Wallin, Kommunal 079-072 96 18

 

Övrigt

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med dessa annonser.

Sidan uppdaterades senast 18 mars 2020