Upphandlingar

En mycket stor del av verksamheten inom Gavlefastigheter upphandlas, det gäller såväl konsulttjänster, byggentreprenader samt driftentrepenader.

När anskaffning av resurser ska ske använder vi följande olika former:


Ramavtal
Avropsavtal som i huvudsak tecknas av Inköp Gävleborg. Löptiden på dessa ramavtal (årsavtal) varierar från 1-4 år.

Direktupphandling 
Kan enligt kommunstyrelsebeslut användas för upphandlingar upp till 7 basbelopp eller om synnerliga skäl föreligger. 

Upphandling
Separata upphandlingar genomföres för alla större entreprenader samt konsultuppdrag. De former som används regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU) 

Varför upphandling?
Gavlefastigheter är en upphandlande enhet som ägs av Gävle kommun och ingår i koncernbolaget Gävle Stadshus AB. Som upphandlande enhet är vi skyldig att följa Lagen om offentlig upphandling. LOU reglerar hur upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader skall ske. 

Sidan uppdaterades senast 10 april 2019