Vårt uppdrag är att...

  • tillhandahålla ändamålsenliga, attraktiva och prisvärda lokaler för kommunala verksamheter.
  • i samråd med kommunen söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.
  • aktivt driva klimat- och miljöfrågor i vår verksamhet.
  • inom ramen för den kommunala kompetensen, på ett kokurrensneutralt sätt och genom aktiv fastighetsförvaltning, underlätta och medverka till ny- och ometableringar av små och medelstora företag för att stimulera företagsamheten i Gävle kommun.

Sidan uppdaterades senast 19 april 2017