Välkommen till felanmälan

När ett fel uppstått i någon av våra fastigheter ska du anmäla det till oss. Klicka på Gör felanmälan för att komma till vårt webbformulär och fyll i det så detaljerat du kan, bifoga gärna bilder. Tack för att du anmäler fel till oss.

Vid akuta fel

Akuta fel ska alltid anmälas direkt till oss via telefonnummer 026-17 82 60 alla dagar, dygnet runt. Med akuta fel menas att det föreligger direkt hot om skada på personer, fastighet eller egendom alternativt ger stor störning för verksamheten. Det kan till exempel vara blinkande lysrör, strömavbrott eller vattenläckor.

Så hanterar vi din felanmälan

Vår kundservice handlägger ditt ärende vardagar mellan klockan 07:00 - 16:00. Vi har som målsättning att åtgärda anmälda fel inom fem arbetsdagar. Ibland kan det ta längre tid om det är något som behöver utredas eller beställas.

Beskriv tydligt var felet är och vilken typ av fel det handlar om i din anmälan. När du skickar med bilder i felanmälan underlättar det vår hantering.
En tydlig beskrivning av felet med kompletterande bilder gör det enklare för den som ska utföra arbetet att hitta och åtgärda det.

Gränsdragningslista

Det finns en Gränsdragningslista som förtydligar ansvarsfördelningen mellan hyresgäst och hyresvärd. Du hittar Gränsdragningslistan på www.gavlefastigheter.se/gransdragning.

Tilläggstjänster

Gavle Drift & Service erbjuder Gävle kommuns verksamheter tilläggstjänster, exempelvis sådana arbetsuppgifter som enligt gränsdragningslistan är hyresgästens ansvar. Läs mer om tilläggstjänster och beställ arbete på www.gavledriftservice.se/Tillaggstjanster/

Vid frågor

Har du några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta vår Kundservice på telefonnummer 026-17 82 60.

Sidan uppdaterades senast 31 mars 2023