Ljushårig pojke i blå tröja, förskoleåldern, sitter vid bord, bygger pussel.

Klimatsmarta temperaturer

Hur vi gemensamt använder vår energiförbrukning i våra hus och byggnader har stor påverkan på vårt klimat och vår miljö. Inomhustemperaturerna tenderar generellt att öka och det gör också att energiförbrukningen ökar.

För att minimera miljöpåverkan ska Gävle kommun uppnå miljömål och rätta sig efter krav från EU, regering och riksdag för att minimera vår energianvändning i våra byggnader.

Bra arbetsklimat

Vi vill att människor ska trivas och må bra i de lokaler vi förvaltar. Att ha rätt inomhustemperatur på arbetsplatsen är viktigt både för verksamhetens arbetsklimat och för miljön.

Om det är för kallt ökar risken för exempelvis belastningsskador och musarm, och den som både är stressad och fryser blir trött och stel fortare. För hög temperatur gör oss istället trötta och dåsiga. Under vintertid bör man snarare ligga på den lägre nivån, eftersom hög inomhustemperatur på vintern bidrar till torr luft som många av oss inte heller mår bra av.

Fryser du?

Om du upplever lokalen som kall eller är missnöjd med inomhusklimatet, ska du alltid felanmäla till Gavlefatigheter. Ibland kan det vara direkta fel eller felaktiga inställningar som vi naturligtvis åtgärdar. Använd inte till exempel extra elradiatorer eller värmefläktar för att höja värmen. Snabbvädring genom att öppna till exempel fönster eller dörrar ett par minuter är inte förbjudet, kom bara ihåg att stänga igen.

Det finns inga entydiga regler om inomhustemperatur. Orsaken är att olika verksamheter behöver olika temperaturer. Det är stor skillnad på fysiskt aktivt arbete, till exempel i en verkstad, och stillasittande kontorsarbete.

Arbetsmiljöverket rekommenderar att lokaler ska ha kapacitet för att hålla en inomhustemperatur på minst 20 ºC om arbetet är stillasittande eller mindre fysiskt ansträngande. (AFS 2020:1 - Arbetsplatsens utformning)

Nedanstående tabell visar de temperaturer* som gäller för olika lokaltyper som vi förvaltar. 
Detta är riktlinjer  och variationer kan förekomma utifrån årstider.

Lokaltyp

Temperatur* (ºC)

Kontor - arbetsrum

20

Industri och hantverkslokal

18

Skolor - klassrum

20

Idrottsanläggningar - sporthallar och omklädningsrum

18

Förskolor

21

Storkök

18

Matsal

20

Ishall

5

Badhus

3 ºC högre än badvatten temperatur

*Temperaturen är ett börvärde under normal uppvärmningssäsong.

Som en tumregel brukar man säga att om man sänker inomhustemperaturen med 1 ºC sparar man 5 procent av uppvärmningsenergin på ett år.

Sidan uppdaterades senast 21 februari 2023