Svart kortläsare, dosa med knappar, på vit vägg samt en hand som sträcker fram en svart nyckeltagg.

Passageärenden

För en trygg och säker fastighet.

• nycklar
• låscylindrar
• taggar
• passerkort
• övriga larm- och dörrtjänster

Behörighet krävs för beställning, ändringar och tillägg

Alla beställningar av taggar, nycklar, ändring av låsschema och tillägg registreras i vårt system för passageärenden av behörig person, den som är utsedd till så kallad passageadministratör. För det krävs särskild behörighet i systemet.

Det är respektive verksamhetsansvarig, exempelvis chef, som utser passageadministratör. Kontakta din verksamhetsansvarig för att ta reda på vem som är passageadministratör i dina lokaler.

Formulär

Det är två olika länkar - en för dig som har användarkonto inom Gävle kommunkoncern, du loggas in automatiskt och en länk för dig som loggar in med användarnamn och lösenord, välj "övriga".

Registrera passageärenden – personal Gävle kommun

Registrera passageärenden – övriga

Du som är passageadministratör men inte har ett användarkonto kopplat till Gävle kommunkoncern får inloggningsuppgifter av Kundservice.

Frågor

Välkommen att kontakta Kundservice vid frågor, e-post info@gavlefastigheter.se eller telefonnummer 026-17 82 60.

Kundservice tar inte emot beställningar eller ändringar via telefon eller e-post.

Sidan uppdaterades senast 28 maj 2024