Lokalpolicy

Gävle kommuns lokalpolicy beskriver prioritetsordningen vid anskaffning av lokaler.

Lokalpolicyn gällande prioriteringen vid förvärv hänger ihop med Hyresmodellen som bland annat innefattar aktuella regler, hyressättning och vägledning för hållbar lokalförsörjning inom kommunens förvaltningar och bolag.

Prioriteringsordningen är följande:

1. Eget ägda lokaler
2. Lokaler ägda av kommunala bolag
3. Fastighetsägare med kommunalt stöd
4. Externa fastighetsägare

Sidan uppdaterades senast 13 april 2018