Säkerhet och skadeförebyggande arbete

Svenska Kommun Försäkrings ABs riktlinjer och krav för säkerhet och skadeförebyggande arbete.

Med de riktlinjer och krav som finns sammanställt i bifogat dokument är målet att uppnå ett effektivare säkerhets- och skadeförebyggande arbete. Det gäller för kommuner och verksamheter försäkrade i SKFAB, Svenska Kommun Försäkrings AB.

Dessa riktlinjer är ett stöd för att stärka det systematiska och utvecklade skadeförebyggande och skadebegränsande arbetet. Kraven är ett komplement till försäkringsvillkorens säkerhetsföreskrifter eller annan lagstiftning inom det skadeförebyggande området.

Minska risker och incidenter samt skador och dess kostnader för delägarkommunerna.

Sidan uppdaterades senast 17 oktober 2022