Systematiskt brandskyddsarbete

SBA, systematiskt brandskyddsarbete, är ett kontrollsystem för att upptäcka och minska risker för bränder. Systemet är ett exempel på det förebyggande brandskydd som Gavlefastigheter jobbar med enligt Gävle kommuns brandskyddspolicy.

Glöm inte att göra era kontrollrundor!

Varje verksamhetsområde ska göra internkontroller för att kontrollera så att alla säkerhetsdetaljer i byggnader är felfria. Vi rekommenderar att ni gör kontrollrundorna fyra gånger per år. 

Checklista

Vi har tagit fram en checklista som ett bra hjälpmedel till kontrollrundorna. Det som ska kontrolleras är bland annat utrymning, brandcellsgränser, släckutrustning samt åtgärder för att hindra uppkomst av brand. Se checklistan i högerkolumnen.


Efter utförd kontroll ska listan skickas till:

info@gavlefastigheter.se

Checklistan sparas av oss och vid eventuella anmärkningar ska du felanmäla det på vanligt sätt.

Till felanmälan >>

Vid brand

De första 2-3 minuterna är kritiska vid en brandsituation. Man bör då agera utan dröjsmål. Vi har tagit fram en handlingsplan att följa vid brand som vi rekommenderar att ni skriver ut och fyller i. Se handlingsplanen i högerkolumnen.

Sidan uppdaterades senast 13 juli 2023