Nyhetsarkiv

till

Nyheter

  • Översvämningar i Gävle

    19aug

    Uppdatering: Efter ett intensivt arbete har vi nu skapat oss en bra lägesbild över vilka fastigheter som påverkats av översvämningarna. Vi arbetar just nu för fullt med våtsugning och torkning där prioritering görs efter vart behovet är mest akut.

  • Energisparsatsning med god eftersmak

    01jul

    I slutet på april hölls sista workshopen av fyra med kommunens egna kockar i projektet Energismarta kök. Projektet har pågått under ett år med 35 kockar från förskolor inom Gävle kommun. Gavlefastigheter och Gävle Energi är initiativtagare till projektet.

Sidan uppdaterades senast 5 september 2019