Översvämningar i Gävle

19aug

Uppdatering: Efter ett intensivt arbete har vi nu skapat oss en bra lägesbild över vilka fastigheter som påverkats av översvämningarna. Vi arbetar just nu för fullt med våtsugning och torkning där prioritering görs efter vart behovet är mest akut.

Uppdatering 19 augusti

När den akuta delen av arbetet är över med att leda bort vattnet så kommer vi att arbeta med att se över vilka skador som uppkommit.

Gå absolut inte in i utrymmen med vatten då det kan innebära risk för liv och hälsa, vattnet kan bli strömförande då el kan finnas i närheten.
När det gäller områden utomhus med stora mängder regn kommer vi i första hand att låta vattnet rinna undan av sig själv.
Där det finns en risk att marken är instabil eller där det kan uppstå slukhål kommer vi att spärra av.
Undvik att gå i eller i närheten av stora vattenpölar då det kan finnas föremål och hål i marken under vattenytan.

18 augusti

Den stora mängden regn har orsakat problem i en del av våra fastigheter. Vi arbetar intensivt och prioriterar just nu främst de ärenden som rör översvämning i samhällsviktiga byggnader och skolor.  

Är du drabbad, vänligen gör felanmälan här på webben.

Sidan uppdaterades senast 19 augusti 2021