Tallbackens skola nu med plats för 460 elever

05sep

Till höstterminen 2022 är sista delen av Tallbackens skola klar. Skolan har byggts i tre etapper. Byggnaderna är placerade i bågform med tallar runt omkring, likväl som det finns flera bevarade tallar på den fina skolgården innanför huskropparna.

Byggnation av etapp 1: Uppbyggnad av skolbyggnad för grundskola skolår F-3 i ena halvan av en byggnad, omfattande cirka 1 000 kvadratmeter (BRA).
Byggtid; maj 2012 – juni 2013

Byggnation av etapp 2: Utbyggnad av skolan med fler klassrum och större matsal, fortsättning på samma huskropp som i etapp 1 för att bli en komplett byggnad. 856 kvadratmeter (BRA)
Skolan kan efter denna etapp bedriva verksamhet för skolår F-5 med delar av undervisningen på närliggande Strömsbro skola. 
Byggtid; mars 2018 – juli 2019

Byggnation av etapp 3: En till skolbyggnad i två plan på drygt 3 000 kvadratmeter med plats för mellanstadium. Förutom sex klassrum och grupprum kommer den nya byggnaden att inrymma lektionssalar för sy- och träslöjd, ett bibliotek, ytor för personal och rum för skolhälsovård samt en särskoledel. Kostnad för etapp 3; cirka 70 miljoner kronor.
Byggtid; mars 2021 - augusti 2022

Skolan har plats för cirka 450 elever i grundskolan och tio elever i grundsärskolan.

Skolbyggnad i två plan, tegelfasad med grå övre del, tallar, flaggstång och blå himmel.
Fasad från Frideborgsvägen

Konstinstallation i entrégolvet. Text i mässingsfärgade slingor föreställande en tall i genomskärning.
Konst i golvet, i entrén till byggnaden uppförd under etapp 3.

Rum med stora fönster, träd utanför. Bokhyllor, runda bord med stolar i olika färger.
Bibliotek på övre planet i nyaste byggnaden.

Klassrrum med stolar och hyllor i ekfanér och mörkgrå bord.
Klassrum

Rum med pentry, vita skåpluckor, litet runt bord och tre små mörka stolar.
Elevrum på särskolan

Alla byggnader är certifierade enligt Miljöbyggnad Silver.

Arkitekt; Maxim Arkitekter AB
Totalentreprenör; etapp 1 – Byggtec Gävleborg AB, etapp 2 – MEJ Bygg, etapp 3 Pierre Entreprenad i Gävle AB

Sidan uppdaterades senast 5 september 2022