Den goda arbetsplatsen

Du förtjänar alltid att känna dig inkluderad och lika mycket värd. Därför jobbar vi kontinuerligt med att se till att arbetsplatsen är fri från diskriminering.

Vårt mål är att ha en positiv, inkluderande, trygg och samverkande arbetsplatskultur där medarbetarna känner att de kan ta ansvar och vara engagerade. Jämställdhet, likabehandling och mångfald är koncernens framgångsfaktorer som gör oss till en attraktiv arbetsplats där våra medarbetare trivs. Vi ska ha miljöer där ingen exkluderas.

Varje person som vistas hos oss ska känna sig trygg i sitt eget skinn. För att säkerställa att du som kliver över tröskeln in till oss aldrig utsätts för diskriminering på grund av din sexuella läggning är Gavlefastigheter och Gavle Drift & Service HBTQ-certifierade. Det betyder dels att alla som jobbar i bolagen har gått en HBTQ-utbildning via RFSL, dels att vi kontinuerligt och öppet lyfter fram värdegrundsfrågor vid gemensamma träffar. 

Sidan uppdaterades senast 14 april 2020