Den goda arbetsplatsen

Du förtjänar alltid att känna dig inkluderad och lika mycket värd. Därför jobbar vi kontinuerligt med att se till att arbetsplatsen är fri från diskriminering.

Vårt mål är att ha en positiv, inkluderande, trygg och samverkande arbetsplatskultur där medarbetarna känner att de kan ta ansvar och vara engagerade. Jämställdhet, likabehandling och mångfald är koncernens framgångsfaktorer som gör oss till en attraktiv arbetsplats där våra medarbetare trivs. Vi ska ha miljöer där ingen exkluderas.

Vi är en hbtqi-certifierad arbetsplats. Certifieringen är en viktig del i Gavlia-koncernens arbete med att vara en verksamhet fri från diskriminering. Vi vill vara en arbetsplats där alla medarbetare och besökare hos oss behandlas likvärdigt och med respekt. En del av certifieringen handlar om att ge våra medarbetare ökad kunskap inom området, vilket innebär att alla anställda hos oss genomgår en hbtqi-utbildning.

Sidan uppdaterades senast 31 augusti 2022