Våra miljöcertifieringar

Genom effektiv samverkan och hållbara certifieringar kan vi utveckla och påverka bebyggelsen och skapa bättre byggnader och platser som ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och leka i.

Sweden Green Building Council

Gavlefastigheter är stolt medlem i Sweden Green Building Council, SGBC, som är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Medlemmarna är företag och organisationer som arbetar med samhällsbyggande.
SGBC verkar, i enlighet med de regler och intentioner som anges av World Green Building Council, för att bland annat:

 • Erbjuda certifieringssystem för byggnader, stadsdelar och anläggningsprojekt som förbättrar den byggda miljön
 • Erbjuda kurser, nätverksträffar och konferenser för att sprida och utveckla kunskap för ett hållbart samhällsbyggande
 • Att vara en tung opinionsbildare och arbeta för att lagstiftningen främjar grönt byggande
 • Att nå ett tillstånd där alla parter premierar hållbart byggda miljöer

Det finns ett flertal certifieringssystem för byggnader i världen. SGBC har valt ut fyra certifieringssystem som passar olika typer av svenska byggnader och fastighetsägare. De har som mål att så många svenska byggnader som möjligt skall bli miljöcertifierade och på så sätt bidra till ett merhållbart samhälle. Gavlefastigheter har valt att arbeta med Miljöbyggnad och tidigare även GreenBuilding.


Miljöbyggnad

Denna certifiering omfattar de viktigaste miljöpåverkande byggnadsaspekterna och kvalitetssäkrar samtidigt inomhusklimatet på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Miljöbyggnad är ett nationellt certifieringssystem som tagits fram i samarbete mellan den svenska regeringen, företag och kommuner i den så kallade Bygga-Bo-dialogen. Miljöbyggnad mäter och betygsätter 15-16 indikatorer inom områdena energi, inomhusklimat och kemiska ämnen. Certifierings verktyget Miljöbyggnad utvecklas ständigt då nya lagkrav och forskning tillkommer. Genom att certifiera enligt Miljöbyggnad säkerställs det att vi bygger miljö- och kvalitetssäkra byggnader som håller många år framöver. 

Miljöbyggnad Silver är målet

Systemet Miljöbyggnad är utvecklat för svenska förhållanden och är det mest använda certifieringssystemet för byggnader i Sverige. Det kan användas både till nyproducerade och befintliga byggnader, oavsett storlek. En byggnad kan uppnå nivå Brons, Silver eller Guld där Miljöbyggnad betygsätter olika indikatorer inom områdena energi, inomhusklimat och kemiska ämnen i byggmaterial.

Betygsättningen av respektive indikator är just brons, silver eller guld och det blir det sammanställda resultatet som avgör om en fastighet uppnår till exempel Silver, som är den certifieringsnivå som vi i dagsläget vill uppnå i våra Miljöbyggnadsprojekt.

Våra certifierade Miljöbyggnader 2018/2019

Under första kvartalet 2019 hade Gavlefastigheters 11 nyproducerade fastigheter med certifikat för Miljöbyggnad SILVER. Certifieringen är ett kvitto på viktiga kvaliteter vad gäller energi, inomhusmiljö och materialval uppnås. Alla byggnader ska verifiera sin certifiering efter två år i drift.

 • Vallbacks Idrottshall
 • Gavlehovshallen
 • Kustbevakningen
 • Östers förskola
 • Stigslundsskolan
 • Solgläntan
 • Sörby förskola
 • Nynässkolan
 • Strömsbro skola
 • Almgården
 • Tallbacken

Indikatorer som mäts och betygsätts

Energi

 • Energianvändning
 • Värmeeffektbehov
 • Solvärmelast
 • Energislag

Innemiljö

 • Ljudmiljö
 • Radon
 • Ventilationsstandard
 • Kvävedioxid
 • Fuktsäkerhet
 • Termiskt klimat vinter
 • Termiskt klimat sommar
 • Dagsljus
 • Legionella

Material

 • Dokumentation av byggvaror
 • Utfasning av farliga ämnen
 • Stommens klimatpåverkan

 


Sidan uppdaterades senast 14 april 2020