Hållbar energianvändning

Vi ska vara ett föredöme inom hållbar energianvändning samt användning av förnybar energi i ett Europaperspektiv.

För oss som fastighetsägare handlar en stor del av vårt hållbarhetsarbete om att vår energianvändning måste vara hållbar. Vårt energiarbete kan man säga består av tre olika delar, att minska energianvändningen, producera förnybar el och att samverka med leverantörer och de människor som vistas i våra fastigheter.

I våra befintliga fastigheter minskar vi energianvändningen genom att vi renoverar, gör tekniska upprustningar och genom att vi ständigt arbetar för att optimera driften av våra fastigheter.  Genom att ställa tuffa energikrav på våra nybyggnationer får vi fastigheter som har en låg energianvändning och en låg driftkostnad för våra hyresgäster.

Idag använder vi 100 % förnybar el i våra fastigheter och på flera av våra fastigheter finns solceller installerade. På taket till vår friidrotts- och sporthall Gavlehov i Sätra finns idag en av Gävles största solcellsanläggning. Det är totalt 988 solcellspaneler som tillsammans täcker en yta på 1500 kvadratmeter.  

Solcellsanläggning på friidrotts- och sporthallen Gavlehov

För att minska energianvändningen samarbetar vi också med de människor som använder våra lokaler. För att vår energianvändning ska bli effektivare måste också verksamheterna i våra lokaler bli energieffektivare. Samverkan kan till exempel ske genom visualisering av energianvändningen i fastigheterna och genom utbildningsinsatser. 

Ett projekt vi gjort för att minska energianvändningen på våra förskolor har varit att visualisera förskolans energianvändning i realtid genom en smiley. Figuren är glad om elanvändningen är låg och ledsen när förskolan använder mycket el. Tanken är att Figuren ska ge barnen en förståelse för elanvändning och vad som kräver energi. Figuren kan fungera som en naturlig ingång till att prata om energi med barnen och på så sätt uppmuntra till beteendeförändring.

Sidan uppdaterades senast 28 oktober 2021