Solceller på del av tak, i förgrunden turkost plåttak.

Solceller på Staffansskolan Brynäs, installerad effekt på 47 kWp.

Hållbar energianvändning

Vi ska vara ett föredöme inom hållbar energianvändning samt användning av förnybar energi i ett Europaperspektiv.

För oss som fastighetsägare handlar en stor del av vårt hållbarhetsarbete om energianvändning. Vårt energiarbete består av tre delar

  • att minska energianvändningen,
  • producera förnybar el
  • att samverka med leverantörer och de som vistas i våra fastigheter för att möjliggöra beteendeförändringar som påverkar energianvändningen.

I våra befintliga fastigheter minskar vi energianvändningen genom att vi renoverar, gör tekniska upprustningar och optimerar driften. Vid nybyggnationer och större ombyggnationer ställs tuffa krav för att byggnaderna ska hålla en låg energianvändning och låga driftkostnader.

Tillsammans med våra hyresgäster ser vi över lösningar om vad vi kan göra för att minska energianvändningen. Med visualisering av energianvändningen i byggnaderna och genom utbildningsinsatser ser vi positiva effekter av hur energin används.

Ett projekt vi gjort för att minska energianvändningen på våra förskolor har varit att visualisera förskolans energianvändning i realtid på en digital skärm. En figur, föreställande en smiley, illustrerar förbrukningen av energi i huset. Figuren är glad om elanvändningen är låg och ledsen när mycket el används. Med hjälp av figuren kan barnen lättare ges en förståelse för elanvändning och vad som kräver energi. Figuren är tänkt att fungera som en naturlig ingång till att prata om energi med barnen och på så sätt uppmuntra till beteendeförändring.

Solcellsanläggningar

Idag använder vi 100 % förnybar el i våra fastigheter och på flera av våra fastigheter finns solceller installerade.

På taket till Gavlehovshallen, friidrotts- och sporthall, finns en stor solcellsanläggning. Det är totalt 988 solcellspaneler som tillsammans täcker en yta på 1 500 kvadratmeter. Den har en installerad effekt på 255 kWp. 

Solceller på platt tak. I bakgrunden skog.
Solcellsanläggningen på Gavlehovshallen.

Sidan uppdaterades senast 25 oktober 2023