Upphandlingar

En mycket stor del av verksamheten inom Gavlefastigheter upphandlas, det gäller såväl konsulttjänster, byggentreprenader samt hantverkartjänster.

Gavlefastigheter är en upphandlande enhet som ägs av Gävle kommun och ingår i koncernbolaget Gävle Stadshus AB. Som upphandlande enhet är vi skyldig att följa Lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen reglerar hur upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader skall ske. 

Vi använder oss av avtal i form av ramavtal, direktupphandling upp till 615 312 kr och separat upphandling.

Våra pågående upphandlingar annonseras på KommersAnnons.

Sidan uppdaterades senast 9 juni 2021