Trapp i grått klinker med kontrastmarkering, mörkgrön ledstång, stora fönster med gula bågar och delvis färgade glasrutor.

Trapp med kontrastmarkering

Vi arbetar med tillgänglighet

Alla i Gävle ska uppleva våra fastigheter som tillgängliga och alla människor ska kunna ta till sig den information som berör fastigheterna.

Gavlefastigheter ansvarar enligt lag för att ta bort enkelt avhjälpta hinder i våra allmänna lokaler. Arbetet med att kartlägga enklare hinder i Gavlefastigheters fastighetsbestånd påbörjades år 2006 och slutfördes 2008. Under denna tid inventerades samtliga fastigheter med fokus på fysiska hinder.

Som arbetsgivare har Gavlefastigheter dessutom ett ansvar att se till att såväl nuvarande som framtida medarbetare ges samma möjligheter och rättigheter utifrån ett bemötande- och tillgänglighetsperspektiv.

Med bakgrund av detta är god kunskap och medvetenhet inom frågor som rör bemötande, tillgänglighet och likabehandling viktigt, för både medborgare och medarbetare. Kunskap och medvetenhet bidrar till att Gavlefastigheter kan genomföra och utveckla ett tillgänglighetsarbete av god kvalitet.

Sidan uppdaterades senast 21 april 2023