Medarbetare i Gavlia-koncernen

På den här sidan hittar du som medarbetare i Gavlia-koncernen inloggningslänkar till de vanligaste verktygen du behöver för åtkomst hemifrån eller utanför kommunens nät.

Webbpost

Surfa till webbpost.gavle.se och logga in med e-postadress (alternativt gavle\användarnamn) och lösenord (samma som du använder när du loggar in på din dator på jobbet).

Obs! Ange alltid domän (gavle\ eller energi\) när du loggar in med användarnamn. 

Intranätet Ankaret

http://ankaret.gavle.se 

Fyll i samma användarnamn (ange gavle\ före användarnamnet) och lösenord som du använder när du loggar in på din dator på jobbet. Via Ankaret får du också tillgång till PersonecP och Stratsys.

Applikationsportalen Personal24

http://personal24.gavle.se

Åtkomst till Outlook, Office (Word, Excel, PowerPoint), Ankaret, filservrar (M:\, O:\) och ett eller flera verksamhetssystem/ applikationer, via Citrix.

Personec P

Länk till inloggningssida
https://aw.gavle.se/gavlek/menu

Mobile Workspace

Länk till inloggningssida
https://extranet.gavlefastigheter.se/IncitXpandWeb07491_1/CmMobile/Account/Login?platform=MobileIntranet 

Sidan uppdaterades senast 5 april 2018