Trossen förenar Gavlefastigheter och 7A på Sofiedalsskolan

30dec

Vi har träffat vår Trossen-klass för första gången, vi kommer att träffas flera gånger under de kommande tre åren.

Gavlefastigheters Trossenklass är klass 7A på Sofiedalskolan. I mitten på december var Johanna Bergström och Johanna Galfvensjö från Gavlefastigheter till Sofiedalsskolan på ett första besök och presenterade sig själva och företaget samt vårt arbete med Nolla Sabbet. I vår kommer eleverna att göra ett studiebesök hos oss där vi kan visa vår verksamhet lite närmare. Vi kommer att följas åt till eleverna går ut nionde klass. Vi vill genom Trossen visa vår verksamhet och förhoppningsvis ge inspiration till framtida yrkesval.

Allmänt om Trossen:

Trossen är en möjlighet för arbetsplatser och högstadieelever att lära känna varandra genom studiebesök och projektarbeten.

Bidrar till ett bättre företagsklimat

Att delta i Trossen har flera fördelar för dig som företagare. Samarbetet bidrar på sikt bland annat till:

  • företagens behov av kompetent arbetskraft genom att väcka elevers nyfikenhet för branschen
  • att öka förståelsen för företagens roll i samhället
  • höjd utbildningsnivå som påverkar tillväxt och utveckling

Ger elever kunkap och motivation

Genom att ge eleverna en inblick i arbetslivet bidrar ditt företag till:

  • färre avhopp och omval i gymnasieskolan och vuxenutbildningen
  • bättre studieresultat då fler elever gör välgrundade val utifrån sina egna förutsättningar, intressen och behov
  • framgångsrika elever som känner sig trygga i sina val av utbildningar och yrken

Sidan uppdaterades senast 30 december 2019