Vi behöver er hjälp för att skapa en trygg vintermiljö

08feb

Våra fastigheter ska vara en säker plats att vara på, året runt. Med ett gemensamt engagemang kan vi, tillsammans med er, se till att det blir en trygg och säker vintermiljö.

Vintervädret skiftar från år till år. Det kan innebära mängder av istappar eller inga alls, stora snöhögar eller bara vackra snöflingor som singlar ner och smälter direkt. Men när snön verkligen faller är det omöjligt att hinna skotta, sanda och ta bort istappar på alla ställen samtidigt. I första hand prioriterar vi att åtgärda fara för person och i andra hand fara för egendom. Vi behöver er hjälp att upptäcka blixthalkan eller de farliga istapparna och att säkra området tills våra snöröjare hinner ut till er.

Överhäng av snö

Spärra av området om det är risk för att snömassor rasar ner från taken och gör en felanmälan.

Istappar

Istappar är vackra men kan vara mycket farliga. Hjälp oss att minimera ris­ken genom att vara vaksam och snabbt spärra av riskområdet. Gör även en felanmälan. I första hand prioriterar vi att åtgärda fara för person och i andra hand fara för egendom. Det betyder att vi i första hand tar bort istappar ovanför gångstråk och entréer. Istappar ovanför till exempel buskage har en lägre prioritet.

Avspärrningar

Spärra av området där det är risk för nedfallande istappar eller snömassor.

Använd avspärrningsband. I vissa fall kan det vara bra att tillsätta en person som håller vakt. Om ni saknar avspärrningsband eller känner er osäkra på var ni ska spärra av tar ni kontakt med vår Kundservice.

Kontaktuppgifter till Kundservice

Telefonnummer: 026-17 82 60
E-post: info@gavlefastigheter.se

Sidan uppdaterades senast 8 februari 2019