Drift- och skötselinstruktioner

Nedanstående dokument styr hur konsulter, entreprenörer samt Gavlefastigheter ska hantera dokumenteringen vid genomförandet av byggprojekt. 


Teknisk dokumentation

Gavlefastigheter använder ett system som heter GreenView för teknisk dokumentation gällande våra fastigheter. I systemet kan man söka och ladda ner teknisk dokumentation för varje fastighet.

Kontakta vår Kundservice för inloggningsuppgifter.

Sidan uppdaterades senast 15 januari 2024