Lövupptagning hösten 2022

01nov

Från 1 november har vi startat med årets lövupptagning på våra fastigheter. Under vecka 44, höstlovet, fokuserar vi på att utföra jobbet på skolor och förskolor sedan kommer övriga fastigheter så som kontor med flera.

Vid lövupptagningen samlas löven ihop med en lövblås, en del löv förs till buskar och planteringar på gården för att näringen från dem ska återföras med hjälp av maskarna i jorden. En del löv kan spridas i naturområden på fastigheten och resten tar vi med oss.

Alla löv som tas med från fastigheterna i årets uppsamling lämnas på ett område på Kungsbäck. Där kommer de tillsammans med grenar, pinnar och andra organiska material komposteras. Årets högar kommer efter luftning och flytt nästkommande två år kunna användas som jord i planteringar om tre år. Ett sätt för oss att jobba med naturens eget återbruk för en hållbar miljö.

Sidan uppdaterades senast 1 november 2022