Två fiskmåsar flyger mot blå himmel.

Måsarnas häckningssäsong är här

08maj

Det finns många vårtecken, minst ett av dem upplevs inte alltid lika trevligt som många andra. Det handlar om måsar som bygger bon på tak på eller i närheten av våra fastigheter.

Under måsarnas häckningstid, 1 april till och med 31 juli, är fåglarna fredade. Det innebär att vi inte får plocka bort bon eller ägg. Från att äggen läggs till att ungarna kan flyga brukar det ta cirka två och en halv månad, sedan flyttar vanligtvis måsarna.

Måsar väljer gärna att bygga bo på hustak som påminner om de kala skärgårdsklippor där de brukar häcka. Flytten till städerna har skett när de bland annat upptäckt att det finns gott om mat och färre rovdjur där.

Förebyggande åtgärder

Det vi som fastighetsägare kan göra är att arbeta förebyggande och försöka hindra och avskräcka fåglarna från att bygga bon på våra tak. Dessa åtgärder måste göras före häckningstiden.

Vi har satt upp så kallade eagle eye, prismor som ger reflektioner, och fågelskrämman blackbird på flera av våra fastigheter. De första eagle eye sattes upp våren 2022.

Det är viktigt att inte fåglarna hittar mat i området.

Skyddar ungarna

Måsarna kan upplevas störande, nedsmutsande och även skrämmande ibland. Måsföräldrarna vaktar sina ungar och försvarar dem mot angripare med störtdykningar, de kan upplevas aggressiva om de känner sig hotade.

Om fåglarna orsakar allvarliga skador eller besvär får man trots fredning under häckningstiden ta bort bo, ägg och ungar, det sker i samråd med viltvårdare inom Gävle kommun. Bona tas lämpligast bort innan fåglarna hunnit lägga ägg där och det behöver ske före 1 april.

Är måsarna ett allvarligt problem behöver verksamheten i lokalerna anmäla det till oss som en felanmälan för vidare kontakt med viltvårdare. Bedömning om åtgärd görs i samråd med sakkunnig. Länk till Felanmälan

Vi har förståelse för att dem som vistas i närheten av måsarnas bon när de har ungar kan känna sig hotade och orolig av måsarna, men med respekt för djuren ökar chansen att varken vi eller dem ska känna hot.

Sidan uppdaterades senast 8 maj 2023