Historik om Gavlefastigheter

I mitten på 60-talet önskade kommunen, efter förebild från Stockholm och Göteborg, starta ett fastighetsbolag med avsikt att bygga och förvalta fastigheter utanför bostadssektorn. Fastighetsbolaget avsågs användas för näringslivsprojekt och saneringar i centrala Gävle. Därför förvärvades 1960 AB Gavlegårdarnas vilande bolag Brynäs Byggnads AB (idag Gavlefastigheter).

1967 invigdes bolagets första projekt, dåvarande Gavlerinken som efter ombyggnaden 2006 fick det nya namnet Läkerol Arena. Läkerol Arena ägs dock inte av Gavlefastigheter idag.

På 1970-talet övertar Brynäs Byggnads fastigheter med nedlagd verksamhet, bland annat gamla tobaksfabriken i kvarteret Centrifugen som byggdes om till AMU-center. Fastigheten såldes senare till Byggnadsstyrelsen.

1983 lägger Götaverken Ångteknik ner sin svetsning av soda- och industripannor inom kvarteret Galeasen. Brynäs Byggnads förvärvar fastigheten och bygger om till ett bageri och lokaler för byggprogrammet.
1987 genomfördes två ambitiösa fastighetsinvesteringar, Gävle Teknik Center och Eriksbergsskolan.

1993 samordnas GNA och Brynäs Byggnads under en gemensam VD.
1996 antar Kommunfullmäktige en ny handlingsplan för Brynäs Byggnads som innefattar bland annat försäljning av vissa fastigheter till kommunen. Brynäs Byggnads fastighetsinnehav krymper från 100.000 till cirka 60.000 kvadratmeter. Ägardirektiven kompletteras med att ge bolaget en aktiv roll vid uppbyggnad av Teknikparken.

2001 invigdes byggnaden Grenadjären och Dragonen inom Teknikparken som blev de två första företagshotellen inom Teknikparken.

Från 2003 bygger bolaget succesivt ut kontorshuset Uppfinnaren. Den senaste utbyggnadsetappen invigdes sommaren 2009.

Vid årsskiftet 06/07 fördelades ägandet av Gävle kommuns fastighetsbestånd mellan endast två aktörer, Brynäs Byggnads AB och AB Gavlegårdarna.

Under 2007 förvärvar bolaget delar av Tekniska kontoret och Kultur & Fritid.

Den 20 december 2007 byter Brynäs Byggnads AB namn till Gavlefastigheter Gävle kommun AB.

Sidan uppdaterades senast 16 april 2018