Hyresmodellen

Hyresmodellen förklarar hyressättningen för kommunala verksamhetslokaler och vilka regler som gäller i lokalfrågor.

Hyresmodellen ska förenkla hyressättningen, vara lätt att förstå samt vara kostnadseffektiv på sikt.

Vidare ska modellen klargöra riktlinjer och regler om hur kommunledningen, Gavlefastigheter (GFAB), Gavlegårdarna (ABG) och dekommunala förvaltningarna (brukarna) skall agera och förhålla sig tillvarandra i lokalfrågor.

Modellen skall uppmuntra till effektivt utnyttjande av kommunens verksamhetslokaler samt stimulera till en långsiktig lokalplanering. 

Sidan uppdaterades senast 13 april 2018