Stora istappar hänger från snöfyllt tak, framför röd träfasad.

Se upp – hjälp oss undvika faror med stora istappar och snöras

09jan

Mycket snö ger oss mycket jobb med att upptäcka, spärra av och ta bort istappar, skotta snö från tak och hantera snöhögar. Hjälp oss genom att meddela om du upptäcker istappar.

Stora istappar

Upptäcker du som arbetar i våra fastigheter stora istappar hängande från tak behöver du akut säkra området tills vi kan komma och spärra av och ta bort istappar.

Säkra området genom att spärra av med avspärrningsband eller det som finns tillgängligt. I vissa fall kan du behöva tillsätta en person som håller vakt.
Gör sedan en felanmälan.

I första hand prioriterar vi att spärra av och ta bort istappar ovanför gångstråk och entréer. Istappar ovanför till exempel buskage har en lägre prioritet.

Snö på tak

Mycket snö gör att det på vissa ställen hänger ner snö från tak. Området behöver då spärras av om det finns risk för att snömassorna rasar ner.

Personen som är först på plats spärrar av och i vissa fall kan det vara bra att tillsätta en person som håller vakt. Skicka oss en felanmälan om snön som hänger ner från taket.

På många av våra fastigheter finns det snörasskydd på taket. Vi skottar av tak vid behov men efter takskottningen kan det ändå ligga kvar snö ovanför skydden. Vår bedömning är att den snön inte innebär en rasrisk.

Vatten som tränger in

Stora mängder snö på tak kan leda till att det i vissa fastigheter har tagit sig in vatten. När det blir varmare ute bidrar snösmältningen till att det kan ta sig in mer vatten. Vi skottar av tak i den takt våra entreprenörer hinner och försöker prioritera de som är i störst behov av det.
Upptäcker du att det kommer in vatten, felanmäl det till oss och flytta möbler så de inte riskerar att bli vattenskadade samt ställ ut hinkar i väntan på hjälp.

Snöhögar

När vi snöröjer blir det stora snöhögar och snövallar av snön. När snöhögarna blir för stora eller placerade så de blir en fara transporterar vi bort snön så snart det finns möjlighet. Just nu dröjer bortkörningen då de flesta fordon som behövs är upptagna med att köra snö.

Mer information om vinterunderhåll och när vi kommer för att snöröja och sanda kan du läsa om på sidan Trygg vintermiljö.

Tack för att du hjälper oss upptäcka istappar!

Sidan uppdaterades senast 11 januari 2024