Trygg vintermiljö

För oss är det viktigt med en trygg och säker vintermiljö kring våra fastigheter. Nedan kan du läsa om hur vi arbetar med snöröjning, halkbekämpning med mera.

Vi behöver er hjälp

Våra fastigheter ska vara en säker plats att vara på, året runt. Med ett gemensamt engagemang kan vi på Gavlefastigheter tillsammans med er se till att det blir en trygg och säker vintermiljö. Vintervädret skiftar från år till år. Det kan innebära mängder av istappar eller inga alls, stora snöhögar eller bara vackra snöflingor som singlar ner och smälter direkt. Men när snön verkligen faller är det omöjligt att hinna skotta, sanda och ta bort istappar på alla ställen samtidigt.

I första hand prioriterar vi att åtgärda fara för person och i andra hand fara för egendom. Vi behöver er hjälp att upptäcka blixthalkan eller de farliga istapparna och att säkra området tills våra snöröjare hinner ut till er.

Snörasskydd

På många av våra fastigheter finns det snörasskydd på taket. Det kan därför ligga kvar snö ovanför skydden efter det att snöskottarlaget har skottat färdigt på taket. Vår bedömning är att den snön inte är en risk.

Överhäng av snö

Spärra av området om det är risk för att snömassor rasar ner från taken (se Avspärrningar). Gör en felanmälan!

Istappar

Istappar är vackra men kan vara mycket farliga. Hjälp oss att minimera risken genom att vara vaksam och snabbt spärra av riskområdet (se Avspärrningar). Gör en felanmälan!

I första hand prioriterar vi att åtgärda fara för person och i andra hand fara för egendom. Det betyder att vi i första hand tar bort istappar ovanför gångstråk och entréer. Istappar ovanför till exempel buskage har en lägre prioritet.

Barn

Se till att barnen inte vistas i närheten av pågående snöröjningsarbeten och avspärrade områden. Detta är mycket viktigt för säkerheten!

Avspärrningar

Spärra av området där det är risk för nedfallande istappar eller snömassor.

Använd avspärrningsband. I vissa fall kan det vara bra att tillsätta en person som håller vakt. Om ni saknar avspärrningsband eller känner er osäkra på var ni ska spärra av tar ni kontakt med vår felanmälan.

Snöhögar

När vi snöröjer så blir det ofta stora snöhögar och snövallar, som vi försöker lägga på lämpliga platser. Normalt så blir inte högarna högre än två meter och lämnas då kvar för att smältas av vårsolen.

Vid händelse av olämpligt placerad snöhög, till exempel framför en utrymningsdörr, ska felanmälan göras omgående.

Placering av bänkbord

Hjälp våra snöröjare genom att flytta bänkbord, leksaker och annan lös utrustning så att de inte står i vägen för snöröjning på mark eller tak. Det gäller även under kanten av taket då risken är stor att föremålen förstörs i samband med takskottning. Felanmäl om bänkar eller annan utrustning blir skadad i samband med snöröjning.

Vintersandlåda, akut halka

Om det plötsligt blir halt kan ni sanda provisoriskt där det behövs, till exempel på körvägar, gångar och trappor. Vid varje skola och förskola finns det en sandlåda där ni kan hämta sand. Det är Gavlefastigheters ansvar att sandlådorna är påfyllda under vintern. Felanmäl vid akut halka och tom sandlåda.

Sandsopning

Under våren görs en samlad sandupptagning på samtliga fastigheter enligt ett schema.

Snösmältning

När det blir plusgrader och snön smälter är det stor risk för vattensamlingar på gården och att brunnar blir igensatta. Var vaksamma och spärra av större vattensamlingar vid behov. Gör en felanmälan.

Snöfall

Om det snöar under dagtid väntar snöröjarna normalt tills verksamheten har slutat för dagen. De som har snöjouren följer väderleksrapporterna, så ni behöver inte anmäla snöfall om inget akut händer under dagen.

Maskinplogning

På grund av säkerhetsrisken maskinplogas normalt inte skolgårdar på vardagar mellan 07.00-18.00. Plogningen utförs mellan 18.00-07.00. När vi måste snöröja under dagtid sker det under stor försiktighet och i samförstånd med verksamheten.

Snöröjning av körvägar

Snöröjarna röjer bara körvägar fram till entréer och nödutgångar. Hela gårdsytan snöröjs normalt inte. Tänk på att även om det är snöröjt så är ytan inte helt snöfri. Men det ska vara plogat och sandat så att det är säkert att ta sig fram.

Snöskottning vid trappor och entréer

Manuell snöskottning och sandning av entréer, trappor och nödutgångar med mera ansvarar hyresgästen själv för, med undantag för förskolor och korttidsboenden ägda av Gavlefastigheter samt kontors- och kulturhus. Se utdrag ur Gränsdragningslistan nedan:

Verksamhetens ansvar

Om verksamheten inte uppfyller sitt åtagande enligt Gränsdragnings-listan kan en säkerhetsrisk uppstå. Då äger Gavlefastigheter rätt att åtgärda detta och fakturera verksamheten. Därför måste Gavlefastigheter informeras om denna situation uppstår.

Checklista vid vinterväder

 

Problem

 

Verksamhetens åtgärd

 

Felanmäl

 
 

Pågående snöfall

 

Handskotta vid entréer och trappor (se Snöfall & Maskinplogning)

 

 Nej

 
 

Akut halka entréer och trappor

 

Sanda

 

Nej 

 
 

 Akut halka körvägar

 

Sanda provisoriskt i väntan på hjälp

 

Ja

 
 

Slut på sand i vintersandlådan

 

Felanmäl

 

Ja

 
 

Istappar, mindre

 

Håll uppsikt om istapparna blir större

 

Nej

 
 

Istappar, stora

 

Spärra av vid fara

 

Ja

 
 

Överhäng av snö

 

Spärra av vid fara

 

Ja

 
 

Bänkar och lös utrustning

 

Flyttas innan vintern från ytor som ska snöröjas

 

Nej

 

UNDANTAG

För kommunala förskolor och korttidsboenden ägda av Gavlefastigheter samt kontors- och kulturhus gäller följande:

 

Problem

 

Verksamhetens åtgärd

 

Felanmäl

 
 

Pågående snöfall

 

Handskotta provisoriskt vid entréer och trappor i väntan på hjälp (se Snöfall & Maskinplogning)

 

 Nej

 
 

Akut halka entréer och trappor

 

Sanda provisoriskt i väntan på hjälp

 

Ja

 
 

 Akut halka körvägar

 

Sanda provisoriskt i väntan på hjälp

 

Ja

 
 

Slut på sand i vintersandlådan

 

Felanmäl

 

Ja

 
 

Istappar, mindre

 

Håll uppsikt om istapparna blir större

 

Nej

 
 

Istappar, stora

 

Spärra av vid fara

 

Ja

 
 

Överhäng av snö

 

Spärra av vid fara

 

Ja

 
 

Bänkar och lös utrustning

 

Flyttas innan vintern från ytor som ska snöröjas

 

Nej

 

Sidan uppdaterades senast 3 november 2020