Miljöcertifierade byggnader

Vi miljöcertifierar byggnader för att vårt engagemang i miljöfrågor är stort samt av omtanke för de som vistas i byggnaden.

Genom att miljöcertifiera byggander säkerställer det att vi bygger miljö- och kvalitetssäkert och som ska hålla i många år framöver.

Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part.


Miljöbyggnad

Gavlefastigheter är stolt medlem i Sweden Green Building Council, SGBC, som är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Medlemmarna är företag och organisationer som arbetar med samhällsbyggande. SGBC äger, utvecklar och utfärdar certifieringar inom Miljöbyggnad.

Certifiering av byggnader – en kvalitetssäkring ur miljösynpunkt

Miljöbyggnads certifiering omfattar de viktigaste miljöpåverkande byggnadsaspekterna och kvalitetssäkrar samtidigt inomhusklimatet på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.
Vid certifiering för miljöbyggnad mäts och betygsätts flertalet indikatorer inom områdena energi, inomhusklimat och material.

Certifieringen är ett kvitto på att husen är ritade och byggda för att ha bland annat

  • låg energianvändning
  • god ventilation
  • bra dagsljus
  • låga radonhalter
  • låga risker för legionella och fuktskador

Certifieringen sker i flera steg, med uppföljning efter tre år.

En byggnad kan uppnå nivå Brons, Silver eller Guld. Våra certifieringar uppnår nivå Silver.

Våra certifierade Miljöbyggnader

Almgården

Bergby Centralskola – allaktivitetshus

Brynässkolan, Staffansskolan Brynäs matsalsbyggnad och idrottshall

Gavlehovshallen

Hemlingborg

Kustbevakningen

Nynässkolan

Skräddargården

Stigslunds skola

Strömsbro skola

Sörby förskola

Tallbackens skola, etapp 3

Vallbacksskolans idrottshall

Vasaskolan - Naturvetarhus och skolrestaurang

Östers förskola

Sidan uppdaterades senast 23 oktober 2023