Ansökan om ny lokal

Vid behov av ytterligare lokaler ska respektive lokalansvarig i aktuell sektor, Gävle kommun, i första hand se över nyttjandet av det totala redan förhyrda lokalbeståndet. Finns någon lokal som kan omdisponeras och nyttjas?

Om ett lokalbehov måste tillgodoses genom en utökning av sektorns totala nyttjade lokalyta ska respektive sektors lokalansvarige lämna in en ansökan om en ny lokal till Gavlefastigheter. Lokalanskaffning innebär ökade hyreskostnader.

Beställningen sker genom att använda e-tjänsten ansökan om ny lokal.

Sidan uppdaterades senast 13 juli 2023